I Leeuwarden

1. Prinsentuin

    Bolwerken Leeuwarden

     2. Wissesdwinger

     3. Tournooiveld

     4. Oldehoofsterdwinger

     5. Hoekstepoortdwinger

     6. Wirdumerpoortsdwinger

     7. Lievevrouwenpoortsdwinger

     8. Verlaatsdwinger

     9. Oldehoofsterkerkhof

10. Algemene begraafplaats

11. Stadsverswatervijver

     Stadstuinen Leeuwarden

      12. Van Sminiahuis

      13. Tuin van der Veen jr.

      14. Tuin Cats

      15. Tuin Oosting

      16. Tuin van der Veen

      17. Tuin Burmaniahuis

      18. Kanselarij

19. Eeburg

20. Huizum

21. Abbingastate

 

Belangrijk voor de ontwikkeling van de burgercultuur in Leeuwarden is de vestiging van het centrale bestuur en de rechtspraak in 1504. Als gevolg hiervan werd de stad de residentie van de Friese stadhouders en kwam de stad tot bloei. De adel bewoonde herenhuizen (grachtenpanden) aan de Eewal, de Grote Kerkstraat. Nieuwestad, Tweebaksmarkt, en de Weaze. Ook in de achttiende en negentiende eeuw zetelde de adel nog altijd in Leeuwarden, aangezien de stad het bestuurlijk centrum van Friesland vormde.

De stadshuizen hadden een heel ander karakter dan hun voorname buitenplaatsen, wat met name in de grootte van de tuinen tot uiting komt. We weten dat ook de tuinen van stadshuizen werden aangepast aan de nieuwe landschappelijke stijl, maar er is weinig tot niets van bewaard gebleven.

De negentiende eeuw vormt ook de periode waarin veel veranderde in de stad, als gevolg van de opkomende verstedelijking. Deze periode kent een aantal grootschalige openbaar stedelijke ingrepen, die een grote invloed hebben gehad op het aanzicht van de binnenstad. De belangrijkste ingreep was de ontmanteling van de vestingwerken in de negentiende eeuw. De vrijgekomen gronden werden gedeeltelijk heringericht als openbaar gebied. het stadsbestuur gaf Roodbaard de opdracht om delen van de nieuwe ruimte te wijzigen in landschappelijke stijl.

Behalve openbare stadsparken werden er ook nieuwe functionele werken aangelegd in een landschappelijke stijl. Voorbeelden hiervan zijn de begraafplaatsen (de Algemene Begraafplaats) en de stadsverswatervijvers.

 

 

« vorige pagina