X Kollum en omgeving

88. Rinsma state

89. Fogelsanghstate

90. Haersma state

91. Tuin Riedel

92. Tuin Andreae

93. Oostenstein

94. Nijenburgh

95. Vaartzigt

 

Het gebied van Kollumerland ligt in de noordelijke Friese Wouden. Op de kaart is het kleinschalige karakter van dit gebied duidelijk af te lezen.  Het gebied bestaat uit zeer smalle langgerekte kavels die omzoomd worden door houtwallen. Deze verkavelingstructuur is het resultaat van veenontginningen uit het verleden.

Het gebied heeft – vanwege de landschappelijke condities – altijd een zeer kleine bevolkingsdichtheid gehad. Ook kennen we in dit gebied weinig stinzen en states. De states die hier gebouwd zijn, hebben vanuit het verleden veelal een relatie met de ontginningswerkzaamheden. Deze oude states zijn in verschillende tijden aangepast aan de nieuwe stijlopvattingen, zo ook in de negentiende eeuw in de periode van de Engelse landschapsstijl.

 

 

« vorige pagina