IX Trynwalden

77. Harsta state

78. Huis Tjessens

79. Stania state

80. Heemstra state

81. De Klinze

82. Vijversburg

83. Toutenburg

84. Stilleven

85. Poelzicht

86. Sjoerda state

87. Schierstins

 

De Trynwâlden is het gebied rondom de op de dekzandruggen gelegen dorpen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk. Dit gebied is van oudsher bekend om zijn bebossing. Het vormde zowel landschappelijk gezien een aantrekkelijk vestigingsgebied, als ook geografisch gezien. Het ligt namelijk op relatief korte afstand van Leeuwarden. Om deze reden was het voor regenten, rechters en bijvoorbeeld kooplieden een aantrekkelijke plek om hun buiten te vestigen. We zien hier een kleine concentratie van buitenplaatsen ontstaan.

 

 

« vorige pagina