VII Stellingwerven

62. Nieuwe Aanleg 

63. Heloma

64. Lindenoord

65. Van Heloma

66. Koepelbos (Vredewoud)

67. Molenbosch

68. Jagersrust

 

Het gebied van de Stellingwerven is een bijzonder gebied, omdat we zien dat in deze relatief arme regio zowel in Wolvega als Oldeberkoop opdracht werd gegeven tot de aanleg van openbare parken in de landschappelijke stijl. Wolvega en Oldeberkoop hadden een vergelijkbare functie voor het omliggende gebied. Oldeberkoop was sinds 1816 de hoofdplaats van de grietenij Ooststellingwerf. Wolvega was de hoofdplaats van de grietenij Stellingwerf Westeinde.

Voor beide dorpen was het van belang dat deze functie werd uitgedragen. Dit werd getracht door de bouw van het grietenijhuis (dat in beide dorpen veel moeite kostte). Ook de openbare groene ruimte moet hier een rol in hebben gespeeld. Het grietenijbestuur van Stellingwerf Westeinde en de grietman van Ooststellingwerf (buiten zijn functie om) gaven namelijk opdracht tot de aanleg van openbare parken.

 

 

« vorige pagina