IV Sneek en omgeving

34. Epema state

35. Noorderpoort

36. Het Bosch

37. Bornia state

38. Dekema State

39. Sminia state

40. Tuin Jirnsum

41. Schoonzicht

42. Beslingastate

 

Het gebied van Sneek en omgeving is vergelijkbaar met het gebied van Menaldumadeel. Ook deze regio bestaat uit zeekleigronden en kent een blokvormige verkavelingstructuur. Sneek vormde de belangrijkste stad in dit gebied, aangezien de handel hier al vanaf de vijftiende eeuw bloeide. We zien dat in de omgeving van Sneek, in diverse terpdorpen, stinzen en staten zijn gebouwd. In de negentiende eeuw lieten eigenaren hun tuinen aanpassen aan de landschappelijke stijl. Voorbeelden hiervan zijn Epemastate in Ysbrechtum en Borniastate in Weidum.

 

 

« vorige pagina