II Menaldumadeel

22. Poptaslot

23. Groot Terhorne

24. Welgelegen

25. Schatzenburg

 

Het gebied van Menaldumadeel bestaat uit zeekleigronden en kent een blokvormige verkavelingstructuur. Het is een open weidegebied, dat hoofdzakelijk bestaat uit kleine terpdorpen. Zeker in de achttiende en negentiende gebied was dit gebied nog leeg, en was de afstand tot Leeuwarden nog relatief groot.

Dit was gebied waar de adel van oudsher hun bezit had. In de verschillende terpdorpen hebben staten en stinzen gestaan, waar adellijke families gevestigd waren. Zo ook in Beetgum waar de familie Hohenlansberg thoe Schwartzenberg de buitenplaats Groot Terhorne bezat.

 

 

« vorige pagina