III Harlingen en Franeker

26. Engelse tuin

27. Tuin Feenstra

28. Middelstein

29. Roptastate

30. Martenahuis

31. Groot Lankum + Klein Lankum

32. Kingma State

33. Salwerd

 

Het gebied rondom Harlingen en Franeker bestaat uit zeekleigronden. Deze gronden bepalen het aanzicht van het gebied: het is open en het heeft een weids karakter. In het gebied liggen bovendien veel terpdorpen, waaronder Midlum.

Harlingen heeft altijd een belangrijke functie gehad in relatie tot het omliggende gebied, vanwege de gunstige ligging aan de Noordzee. Harlingen kende relatief veel kooplieden, rijk geworden door de handel op zee. In de achttiende en negentiende eeuw waren het onder meer deze rijk geworden kooplieden die buitenhuizen lieten aanleggen of verbouwen. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor Bernardus van Loon (Middelstein) en Jan Sikkes Yssenbeek (Ropta State).

 

 

« vorige pagina