Publicaties

De Braak (Paterswolde)
Renovatieplan De Braak, Paterswolde, 1998

De Klinze (Oudkerk)
Structuurplan voor de reconstructie van het landgoed, 1990
Structuurplan, 1999

Engelse tuin (Harlingen)
Reconstructieplan Engelse Tuin Harlingen, 2008

Epema state (IJsbrechtum)
Reconstructieplan voor tuin en parkbos, 1989
Herstelplan, 2005

Fogelsanghstate (Veenklooster)
Reconstructieplan Fogelsanghstate, 2003
Maatregelenplan Fogelsanghstate, 2003
Fogelsanghstate, van kloostertuin tot landschapspark, 2015

Fraeylemaborg (Slochteren)
Het rondje Fraeylemaborg. Wonen, werken en leven op de Fraeylemaborg, 2004
Fraeylemaborg levende historie. Historisch onderzoek van tuin en park, 2009
Fraeylemaborg levende historie. Advies maatregelen, 2009

Heremastate (Joure)
Heremastate, historie en toekomstperspectief, 2013

Huize Rijs (Rijs)
Inrichtingsplan Slottuin Huize Rijs, 2007

Koepelbos (Oldeberkoop)
Koepelbos, hertenkamp, avonturenbos en parkeren, 2011

Lyndenstein (Beetsterzwaag)
Reconstructie tuinen Beetsterzwaag. Tuin Lycklamahuis, Overtuin Lycklamahuis, Tuin Corneliastichting (Lyndenstein), 1999
Beheerplan historische tuinen Beetsterzwaag. Overtuin Lindenstein, overtuin Lycklamahuis, tuin Lycklamahuis, 2009

Lycklamahuis (Beetsterzwaag)
Reconstructie tuinen Beetsterzwaag. Tuin Lycklamahuis, Overtuin Lycklamahuis, Tuin Corneliastichting (Lyndenstein), 1999
Beheerplan historische tuinen Beetsterzwaag. Overtuin Lindenstein, overtuin Lycklamahuis, tuin Lycklamahuis, 2009

Martenahuis (Franeker)
Martenatuin, historie en toekomstperspectief, 2013

Oranjewoud Overtuin
Structuurplan De Overtuin Oranjewoud, 2002
Beheerplan De Overtuin Oranjewoud, 2003

Poptaslot (Marssum)
Poptaslot, inventarisatie, analyse en maatregelen voor de toekomst, 2008

Prinsentuin (Leeuwarden)
Prinsentuin, Noorderplantage, Westerplantage, tuinhistorische waardebepaling, 2015

Rinsma state (Driesum)
Reconstructieplan Rinsma State te Driesum, 2003
Definitief inrichtingsplan Rinsma State te Driesum, 2004

Roptastate (Wijnaldum)
Moestuin met bouwwerken, Roptastate Wijnaldum, 2005

Schatzenburg (Dronrijp)
Inrichtingsplan Van Beijmabos te Schatzenburg, 2002
Ontwerp Moestuin Schatzenburg, 2014

Stania state (Oenkerk)
Ruimtelijke analyse structuurplan Staniastate te Oenkerk, 1995
Structuurplan Staniastate te Oenkerk, 2004
Stania State, historie en toekomstperspectief, 2014